OCJENJIVANJE VINA NA 21. IZLOŽBI VINA VINOGRADARA I VINARA “Brenta” 

Ocjenjivanje vina na 18. izložbi vina vinogradara i vinara "Brenta" za 2013.Ocjenjivanje vina na 21. Izložbi vina održano je u okviru projekta ocjenjivanje vina u Zagrebačkoj županiji koje se provodi u svim vinogradarskim i vinarskim Udrugama sa sjedištem u Zagrebačkoj županiji.

Zaprimanje uzoraka obavljeno je 02. i 03. 05. 2016. godine i tom prilikom zaprimljeno je 87 uzoraka vina ( 68 bijelih vina, 14 crnih vina, 3 voćna vina, 2 aromatizirana vina).

Ocjenjivanje je obavljeno 06. i 07.05. 2016. godine u prostorijama Gradske pivnice u Ivanić Gradu.

Ocjenjivanje vina provelo se jednom komisijom sastavljenom od pet enologa pod presjedanjem Dr.sc.Ivane Alpeza.

21. izložba vina – konačna lista (PDF, 430 kb)