Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14) Skupština Udruge vinogradara i vinara “Brenta” Ivanić-Grad (u daljnjem tekstu Udruga), na Skupštini Udruge održane 27. veljače 2015. godine, donijela je ovaj STATUT UDRUGE VINOGRADARA I VINARA “Brenta“ IVANIĆ GRAD (PDF dokument, 150kb)

Predsjednik Udruge
Krešimir Škrinjar, dipl.ing